FAZOS

Univerza v Osijeku, Fakulteta za agrobiotehnične znanosti
Hrvaška

Znanstvene raziskave, ki temeljijo na lokalnem gospodarstvu, so bistvena sestavina obširnih dejavnosti na Fakulteti agrobiotehničnih znanosti v Osijeku. Njen pomen se ne odraža samo v neposrednih strateških ciljih v raziskovalnem polju, temveč tudi z bolj intenzivnim vključevanjem študentov v raziskovalno delo. Vsak predavatelj stremi k čim večjemu obsegu dela na področju, v katerega je vključen v predavateljskem procesu in da svoje učne izkušnje vsaj deloma dopolnjuje z rezultati svojih lastnih raziskav.

http://www.fazos.unios.hr/en/