iED

Inštitut za razvoj podjetništva
Ciper

Inštitut razvoj podjetništva je raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 2005, ki se zavzema za podjetništvo za vsakogar. Glavni cilj organizacije je izvajanje programov v nekaterih najpomembnejših in najprodornejših evropskih programih kot je HORIZON 2020 in ERASMUS+ programi. iED prepoznava podjetništvo kot ključni dejavnik za razvoj in povezovanje družb. Stremi k promociji podjetniške kulture kot tudi zviševanju učinkovitosti in uspešnosti podjetij.

https://ied.eu/