MIITR

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja
Slovenija

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja MIITR je nevladna organizacija iz Slovenije. Njene glavne aktivnosti so raziskovanje in razvoj na področju trajnosti, razumevanja okoljskih, ekonomskih in družbenih razsežnosti. Med dejavnosti visoko usposobljenega osebja MIITR sodijo kompetence in ekspertize na področju gospodarstva, okolja, družbenih znanosti in vodenja projektov, promocije in diseminacije rezultatov projektov.