STRATECO

STRATECO OG
Avstrija

STRATECO OG je nastalo z odcepitvijo od Tehniške univerze v Gradcu 2018 z dvema glavnima strokovnima področjema: ocena življenjskega cikla trajnostnih sistemov (predvsem za prehrambna vprašanja) z rabo metode Indeks trajnostnega procesa (Sustainable Process Index – SPI) ter razvijanjem in implementacijo regionalno obnovljivih energetskih omrežnih tehnologij z gospodarsko optimizacijo s pomočjo sinteze procesnega omrežja (Process Network Synthesis – PNS).

https://www.strat.eco/