Permacultura Cantabria

Permacultura Cantabria
Š
panija

Kulturno in okoljsko združenje permakultura Cantabria razvija svoje glavne dejavnosti v dolinah Pasiegosa (Cantabria, severna Španija). Dve glavni delovni področji zaposlenih se prepletata: ukvarjajo se s trajnostjo in naravnim ravnovesjem (permakultura, biokonstrukcija, organsko kmetijstvo in pravilna raba vodnih in ostalih naravnih virov); istočasno se ukvarjajo z razvojem človeških virov (osebnostna rast, podjetništvo, čustvena inteligenca, vključevanje ipd.)

https://permaculturacantabria.com/