UČNI NAČRT

Učni načrt za vključevanje znanja o podjetništvu in zadružništvu na področju inovativnih poslovnih modelov v povezavi s krožnim gospodarstvom in prehranskimi oskrbovalnimi verigami je bil razvit za potrebe srednjih šol in univerzitetnega izobraževanja.

Učni načrt je prvi korak v brezplačnem izobraževalnem programu, ki ga sestavljajo 3 e-moduli in OER platforma. Učni načrt je obenem namenjen trenerjem/profesorjem kot okvir za usposabljanje/učne aktivnosti znotraj obstoječih izobraževalnih programov srednjih šol in institucij univerzitetnega izobraževanja, združenj, NVO-jev.