Delavnica

Ta delavnica je vključevala približno 80 udeležencev vseh ciljnih skupin in vseh tipov odločevalcev. Multiplikatorske organizacije, kot npr. nacionalna/regionalna mladinska združenja so imeleključno vlogo. Delavnica je bila organizirana online.