Završna konferencija

Ova je konferencija završni događaj projekta, gdje smo predstavili rezultate projekta i pozvali sudionike na daljnje korištenje razvijenih rezultata.