Završna konferencija

Ova je konferencija završni događaj projekta, gdje ćemo predstaviti rezultate projekta i pozvati sudionike na daljnju upotrebu razvijenih rezultata.