e-Modul 1

e-Modul 1:

Uvod u kružnu ekonomiju i inovativne poslovne modele