Συμβουλευτική

Συμβουλευτική για την Εδραίωση Συνεταιρισμών και Επιχειρήσεων Κυκλικής Οικονομίας: Οι STRATECO, iED, Permacultura Cantabria, SSCT και FAZOS θα οργανώσουν τουλάχιστον τρεις συνεταιρισμούς/επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας σχετικά με τα τρόφιμα με μαθητές, καθοδηγητές και σπουδαστές. Μετά το πέρας του έργου, αναμένεται ότι τρεις συνεταιρισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ.