Πρόγραμμα μαθημάτων – Train CE Food
   

Πρόγραμμα μαθημάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Πανεπιστήμια: Θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικής και συνεργατικής γνώσης στον τομέα των επιχειρηματικών μοντέλων σχετικά με την κυκλική οικονομία στις καινοτόμες αλυσίδες τροφίμων με στόχο τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.