Πρόγραμμα μαθημάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Πανεπιστήμια: Θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικής και συνεργατικής γνώσης στον τομέα των επιχειρηματικών μοντέλων σχετικά με την κυκλική οικονομία στις καινοτόμες αλυσίδες τροφίμων με στόχο τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.