Rezultati

TRAIN-CE-FOOD ima več končnih izdelkov z večplastnimi učinki na ciljne skupine in njihovo družbeno-ekonomsko okolje:

Poročilo raziskave

Poročilo raziskave vključuje sistemski, teoretičen in praktičen elaborat trenutnega stanja na področjih povezanih s hrano in podjetniškim izobraževanjem v povezanih državah.

Učni načrt

Razvili bomo učni načrt za za srednje šole in univerzitetno raven za integracijo podjetniških in zadružniških znanj na področju krožne ekonomije in poslovnih modelov inovativnih verig za preskrbo s hrano v krožni ekonomiji, ki bo prilagojen visokošolskim ali srednješolskim poslušalcem.

Moduli e-učenja

Moduli e-učenja bodo pokrivali sledeče teme:

  • e-Modul 1: Uvod v krožno ekonomijo in inovativni poslovni modeli
  • e-Modul 2: Podjetništvo in zadruge v krožni ekonomiji
  • e-Modul 3: Ustanovitev zadružniškega start-upa, uporaba krožne ekonomije v verigi preskrbe s hrano

e-Učbenik

e-Učbenik predstavlja povezavo s strokovnim znanjem, ki vključuje teme kot so podjetništvo mladih, zadruge, krožna ekonomija, veriga preskrbe s hrano, inovativni poslovni modeli in razvoj proizvoda.

Intenzivni tečaji za osebje in študente

Ta dogodek bo vključeval 5-dnevni tečaj in spletno učenje (in začetno samouštvo). Tečaj bo organiziran tudi zato, da se preveri in ovrednoti e-tečaje in mu bo sledil popis veščin in kompetenc pred in po učnih aktivnostih. Po tečaju bo vsak udeleženec dobil potrdilo, ki bolj prepoznava in ocenjuje kompetence.

Delavnica

Ta delavnica bo vključevala približno 80 udeležencev vseh ciljnih skupin in vseh tipov odločevalcev. Multiplikatorske organizacije, kot npr. nacionalna/regionalna mladinska združenja bodo igrala ključno vlogo. Delavnica bo organizirana v Bruslju.

Trenerstvo

Trenerstvo za vzpostavljanje krožne ekonomije zadrug in podjetništva: STRATECO, iED, Permacultura Cantabria, SŠGT in FAZOS bodo vzpostavili vsaj tri zadružniške/podjetniške aktivnosti na temo krožne ekonomije povezane s hrano za svoje študente, naredili bodo vodič in nudili mentorstvo študentom. Na koncu projekta pričakujemo delovanje vsaj treh zadrug.

Zaključna konferenca

Konferenca bo zaključni dogodek projekta, kjer bomo predstavili izide projekta in povabili udeležence k nadaljnji rabi rezultatov projekta.