2.3 Pravni okvir za ustanavljanje socialnih podjetij/zadrug

 

Univerze 2.3.1 Okvir socialne ekonomije e-predavanje 0,25 ure
2.3.2 Socialno podjetje e-predavanje 0,25 ure
Aktivnost 1. Razumevanje misije in vrednot delo v skupini 0,5 ure
2.3.3 Zadruga e-predavanje 0,25 ure
2.3.4 Raziskovalno delo o zadrugah. Vodeno e-učenje in predstavitev vodeno e-učenje 3 ure
    konzultacije 0,75 ure